Virtual Graffiti Israel Ltd. - Your Source for Technology Solutions

מדיניות החזרים VirtualGraffiti.co.il
VirtualGraffiti.co.il הינו שלוחה של Virtual Graffiti Israel Ltd.


מדיניות החזרים:

בעת הזמנה באתר זה, הנכם מאשרים שקראתם והסכמתם למדיניות ההחזרה והתנאים. לחצו כאן תנאי שימוש כדי לקרוא את תנאי השימוש באתר זה.

שימו לב! מדיניות החזרים זו תקפה לשימוש באתר VirtualGraffiti.co.il אשר ממוקם ב- https://www.virtualgraffiti.co.il. אתר זה הינו רכוש של Virtual Graffiti Israel Ltd.

החזר מוצר חייב לעמוד בכל התנאים:

 • אם המוצר המיועד להחזר אינו עומד בכל הקריטריונים המופיעים מטה, ההחזר יידחה על-ידינו ויישלח בחזרה ללקוח אשר יישא בהוצאות המשלוח. כתוצאה מכך אישור החזרת הסחורה של הלקוח (RMA) יבוטל, כל בקשת אשראי תידחה, הזמנות חלופיות לא יבוצעו והלקוח יחויב עבור כל המשלוחים אל ומVirtual Graffiti Israel Ltd. עצם בקשת אישור החזרת סחורה (RMA) ו/או משלוח של החזרת מוצר בהפרת תנאי מדיונות זו, הלקוח מסכים בזאת לקבל את המשלוח שלנו בחזרה אליו ואת כל עלויות המשלוח אל וממחלקת ההחזרים שלנו. ההסכמים שלנו עם הספקים והיצרנים לא משאירים לנו מקום ליוצאי דופן.

קריטריונים בסיסיים:

כל ההחזרים חייבים לכלול את התנאים הבאים:

 1. אריזה מקורית (אריזה מהיצרן, קלקר, שקיות ניילון וכו').
 2. ברקוד מקורי ושלם. נא לא לחתוך את הברקוד עד אשר המוצר נבדק ונבחן לשביעות רצונכם. הסרת הברקוד מונעת כל אפשרות של החזר ללא קשר לאישור החזרת הסחורה (RMA) או לבקשת האשראי.
 3. אישור החזרת סחורה בתוקף (RMA).
 4. תלוש אריזה מקורי. נא לא להיפטר מתלוש האריזה המקורי עד אשר המוצר נבדק ונבחן לשביעות רצונכם.
 5. המוצר המיועד להחזר חייב להיות שלם ובעל כל האביזרים הנלווים (אנטנות, סוללות, תוכנות וכו').
 6. תעודות יצרן (הוראות הפעלה, תעודות אחריות, מידע על הרשמה וכו').
 7. מספר אישור החזרת הסחורה (RMA) רשום על התווית שנועדה להחזר המוצר ולא על האריזה המקורית של היצרן. החזרים אשר יגיעו עם כיתוב על האריזה המקורית של היצרן יידחו ויישלחו בחזרה ללקוח אשר יישא בהוצאות המשלוח.

מדיניות החזרה:

 • במידה ולא מצויין אחרת, יש ללקוח כ-30 ימים מתאריך עזיבת המוצר את המחסן (ללא קשר לתאריך הזמנת המוצר) כדי להוציא תעודת אישור החזרת סחורה (RMA) מהאתר שלנו ולשלוח אלינו את המוצר. המוצר אינו חייב להיות אצלנו בתוך 30 יום, אלא בחזקת חברת משלוח ביחד עם הRMA. הRMA חייב להיות בתוקף ומיועד למוצר המיועד להחזר. ניתן להשתמש רק בRMA אחד בכל החזר. כאשר פג תוקפו של הRMA אין אפשרות להחזר של המוצר.
 • אם הלקוח אינו זכאי לRMA עליו לפנות ישירות ליצרן על-מנת לברר לגבי אחריות נוספת לה הוא זכאי. ראה פרטי היצרן בתחתית עמוד זה.
 • חבילת שירות אשר פג תוקפה: כל חבילות השירות של "ראקס וויירלס" כוללת שירותים ותמיכה למשך 365 ימים מתאריך הייצור המקורי. VirtualGraffiti.co.il אינו אחראי על אובדן שירותים ותמיכה של חבילות שירות/חידוש חבילות שלא רשומות בטווח תאריך פקיעת התוקף שצוין.
 • למעט מה שנקבע עבור מוצרים פגומים מאומתים (ראה מדיניות החזרים מיוחדים למוצרים פגומים), הלקוח יישא בכל הוצאות המשלוח עבור ההחזרים שנשלחו.
 • כל המוצרים כפופים ל15% דמי חידוש מלאי (למעט היכן שנאסר ע"פ חוק) אם ההחזר נשלח פתוח או לא בתוך אריזת היצרן המקורית. אין דמי חידוש מלאי למוצרים פגומים (ראה החזרים מיוחדים למוצרים פגומים).
 • בעת קבלת המוצר במצב חדש ובהתאמה קפדנית עם הקריטריונים הבסיסיים ומדיניות ההחזרה, סכום הרכישה יזוכה עבור כרטיס האשראי בו השתמש הלקוח ברכישה המקורית.
 • אנא המתן עד ארבע עשרה ימים ממועד המשלוח של המוצר המיועד להחזר להגיע למחסן החזרות שלנו. זמני אספקה משתנים בהתאם לשולח שנבחר. תהליך ההחזרה שלך יבוצע תוך 5-7 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים) לאחר קבלת הפריט.
 • למוצרים רבים שאנו מוכרים יש מדיניות החזרים מיוחדת. ראה את המדיניות המיוחדת המצוינת מטה כדי לבדוק אם החזרת המוצר שלך מושפעת מכך.
 • יש לקחת בחשבון אפשרות של אובדן המוצר המיועד להחזר במהלך המשלוח למרכז ההחזרות ולהפך. על הלקוח לשמור על עדות להחזרת המוצר בכל עת ולהעבירו למפיץ המקורי או לצד שלישי במצב של פירוק ההחזר, רק כנגד קבלה על המוצר מאותו מפיץ.

מוצרים פגומים:

 • ניתן להחזיר מוצרים פגומים רק בעבור אותו המוצר בדיוק או לפי שיקול הדעת הבלעדי של Virtual Graffiti Israel Ltd. . סכום הרכישה יזוכה לכרטיס האשראי בו נעשתה הרכישה המקורית. ניתן להחזיר מוצרים פגומים בתוך 30 יום בלבד מרגע שהמוצר עזב את המחסן (ללא קשר לתאריך בו הוזמן המוצר ע"י הלקוח).
 • ברגע שתהליך ההחזרה ייצא לפועל ויעמוד בכל הקריטריונים הבסיסיים שצויינו מעלה ואכן יאושר כמוצר פגום, ההזמנה החלופית של הלקוח תמומש. מהירות ההזמנה החלופית בהגעה ללקוח תלויה בזמינות המוצר במלאי.
 • הלקוח יזוכה עבור הוצאות המשלוח המקוריות שלו להחזר עבור המוצר שהגודר על-ידינו כפגום, זאת בתנאי שהמוצר נשלח באפשרות הזולה ביותר. אם המוצר המיועד להחזר נשלח בדרך יקרה ומהירה יותר, הלקוח יישא בהוצאות התשלום ובקשתו להחזר על המשלוח תידחה.
 • ל- Virtual Graffiti Israel Ltd. שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לגבי היותו של המוצר פגום או לא.

החזרים ליצרן בלבד (החזרים ישירים):

 • בשל מדיניות יצרנים, חלק מהפריטים שנמכרים באתר שלנו יכולים להיות מוחזרים רק בצורה ישירה ליצרן.
 • על הלקוח ליצור קשר עם היצרן באופן ישיר על-מנת לדאוג לתהליך החזר המוצר. על הלקוח להיות מוכן לספק ליצרן את הפרטים הבאים: תאריך הרכישה, מספר סידורי, מספר היצרן על החלק המדובר.

תוכנה ורשיונות:

 • לא ניתן לקבל החזר על הורדות של תוכנה או רשיונות. כל המכירות הינן סופיות כאשר נעשה רישום לתוכנה, הפעלה ושימוש. על מקרים יוצאי דופן יש לקבל אישור לפני שתהליך ההחזר מאושר.