Virtual Graffiti Israel Ltd. - Your Source for Technology Solutions

תנאים ושימוש VirtualGraffiti.co.il
VirtualGraffiti.co.il הינו שלוחה של Virtual Graffiti Israel Ltd / וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ

וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ
ח.פ. 515297711

עודכן לאחרונה בתאריך 23/11/2021

שימו לב.הסכם תנאי שימוש זה תקף לשימוש ב VirtualGraffiti.co.il הממוקם ב- https://www.virtualgraffiti.co.il. אתר זה הינו רכוש של Virtual Graffiti Israel Ltd / וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ

התכנים והשירותים, כהגדרתם להלן ,מוצעים לכם באתר, כהגדרתו להלן, על ידי חברת וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ, ח.פ.515297711 שכתובתה רח' גיבורי ישראל 15, ת.ד. 8019, נתניה ("החברה").
אנא קראו בעיון את תנאי השימוש באתר, להלן: "תנאי השימוש".

מבוא

 1. כל פעולה באתר - עצם השימוש באתר, ביצוע כל פעולה מכל סוג שהיא, מהווה הצהרה בפועל כי קראתם והבנתם במלואו והנכם מקבלים עליכם במלואם את תנאי השימוש באתר. לכן אין ולא תהיה לכם ו\או למי מטעמכם כל טענה ו\או תלונה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או בעליו ו\או נציגיו, להלן: "הנהלת האתר".
 2. ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות, כמובן, גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם בלשון זכר כאמור.
 3. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם יפורסם ויחייב את המשתמשים מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ למשתמשים לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם.
 4. כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין. החברה רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה במקרה של תקלה טכנית באתר ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה ו/או עקב הפרת ההסכם על ידי המשתמש הרשום ו/או עקב מידע שגוי שמסר המשתמש הרשום בעת ההרשמה ו/או בעת ביצוע ההזמנה. על המשמש לוודא כי הוא עושה שימוש בדפדפן אשר יאפשר את פעילות האתר.
 6. התכנים ו/או המידע אודות השירותים המוצגים באתר, מכל מין וסוג שהוא, הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים כלל את החברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מקבל את העובדה כי המידע הנ"ל עלול להיות לא מדויק ועלול לכלול שגיאות, טעויות, מידע חסר או מידע חלקי והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת כתוצאה מהצגת המידע באתר.
 7. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה ושהלקוח קיבל אישור לקבלת ההזמנה לכתובת דואר אלקטרוני אותו רשם בעת ביצוע ההזמנה. לעניין זה מסירת דוא"ל שגוי\כוזב אינה מהווה סיבה\עילה לכל טענה כלפי האתר ואו מי מטעמו.
 8. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות
 9. תמונות המוצרים המוצגים באתר משמשים לצורך המחשה בלבד.
 10. לכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש ניתן ליצור איתנו קשר בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]

פירושים והגדרות

להלן פרשנות למונחים הבאים:
הסכם / תקנון – תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של החברה, כמקשה אחת.
אתר ותכנים - אתר האינטרנט, אפליקציות (יישומונים), דפי המדיות החברתיות השונות ופלטפורמות עתידיות שפועלים ויפעלו תחת המותג “Virtual Graffiti Israel LTD” – "וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ". מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תמונות, מקטעי מלל ומקטעי וידאו, אודיו, צליל וכד' המוצגים מפעם לפעם באתר, בכלל זה תכנים הקשורים בשירותים.
השירותים – כל השירותים המוצעים באתר על ידי החברה.
הזמנה – הזמנת מוצר או שירות באתר על ידי המשתמש.
פרטים מזהים – פרטים אשר הזין המשתמש באתר לצורך ביצוע ההזמנה העלולים לכלול בין היתר שם מלא, כתובת מדויקת, מספר זיהוי (לרבות ח.פ. ועוסק מורשה), כתובת דוא"ל, מספר נייד ופרטי כרטיס אשראי.

כללי

 1. חל איסור על המשתמש להציג את עצמו כשליח בשם או מטעם החברה (וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ). לרבות שיווק מוצרים דומים עם סממנים המזוהים עם החברה (למשל לוגו, שם העסק, כתובת מייל דומה).
 2. הפרטים המזהים שימסור המשתמש, לרבות ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה.
 3. המשתמש מסכים שהחברה תהא רשאית למסור את פרטיו לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם החברה תעמוד בפני איום כי ינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי המשתמש.
 4. אין אחריות למכירת מוצרים או שירותים במחיר שגוי וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את כל הזכויות לסרב או לבטל כל הזמנה עבור מוצרים/שירותים שהוצגו במחיר שגוי, או שכוללים מידע שגוי או שגיאות דפוס. וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה מסוג זה בין אם ההזמנה אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. במידה וכרטיס האשראי שלך כבר חויב וההזמנה בוטלה, וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ תזכה מיידית את כרטיס.
 5. שינוי במחירים ותנאי חיוב. וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את המחירים שלה ושיטות חיוב עבור מוצרים או שירותים הנמכרים, בתוקף מידי עם הפרסום באתר או במשלוח דואר אלקטרוני אליך.
 6. שירות ותמיכה למוצרים שנמכרו. כל בקשה לתמיכה טכנית ושירות צריכה להתבצע ישירות מול היצרן בהתאם לתנאי השימוש שלו.

אספקה ומשלוחים

 1. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
 2. החברה (וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ) לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהיא בעבור בעיות באספקה, תקלות במשלוח דואר ישראל ו\או שירותי משלוח אחרים, בעיות במלאי חומרי הגלם, כח עליון ואחרים.
 3. ניתן לבצע איסוף עצמי של חלק מהמוצרים בכפוף לתיאום מראש של 2 ימי עסקים.
 4. המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל, חברת HFD (E-Post), UPS, DHL, ועם כל חברת שילוח אחרת שוירטואל גרפיטי ישראל בע”מ תבחר לעבוד איתה ומתמחה במשלוחים.
 5. ספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל, UPS, HFD, DHL וכל חברת שילוח אחרת או ללוקר, או לחנות בהתאם למפורט בהזמנה (בחירת המשתמש) ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
 6. משלוח המתבצע ע"י דואר שליחים / חברת שליחויות אחרת המתמחה במשלוחים - השליח יגיע לכתובת המשלוח בין השעות 8:00 ל - 18:00 עד סוף יום עסקים לפי שעות אלה וללא תיאום מראש.
 7. לקבלת רשימת הישובים בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת בדואר שליחים לחץ/י כאן. בכל שאר הישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים, המסירה הינה ליחידה הדואר הקרובה למקום המגורים ולא עד בית הלקוח.
 8. באחריות המשתמש לוודא כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש.
 9. ליישובים להם אין חברות המשלוחים מגיעות (מנימוקים שונים), לא יתאפשר משלוח באמצעות חברות משלוחים ונציג של וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ יפנה להמשך טיפול.
 10. החברה (וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ) תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים / UPS / כל חברת שילוח אחרת המתמחה במשלוחים עד 14 ימי עבודה, וזאת בכפוף לתשלום מלא של ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי.
 11. לא כל המוצרים באתר זמינים במלאי באופן רציף. יש להתעדכן מול החברה לגבי זמינות המוצר טרם הזמנתו. זמן האספקה המשוער למוצרים שלא במלאי יהיה בד"כ 14-35 ימי עסקים.
 12. זמן האספקה המשוער של ציוד פיזי אשר זמין במלאי הינו בד"כ 2-10 ימי עסקים. זמן האספקה המשוער של מוצר וירטואלי, רישיונות ותוכנות הינו 2-10 ימי עסקים.

ביטול עסקה וזיכויים

 1. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 תוכל לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים:
 2. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשמ"א - 1981 , ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 - קובעות כי צרכן לא יהיה רשאי לבטל עסקה, במקרה של שימוש במוצרים שהזמין, חיבורם לחשמל וגרימת פגם / נזק.
 3. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר בפנייה מפורשת כולל ציון מספר ההזמנה בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]. בכל מקרה וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ רשאית שלא לאשר את הביטול במקרה של שימוש במוצרים, חיבורם לחשמל וגרימת פגם / נזק.
 4. החזר כספי יועבר לאמצעי התשלום ממנו בוצעה ההזמנה לאחר אישור הזיכוי תוך 3-30 ימי עסקים.
 5. תוכנה ורישיונות - לא ניתן לקבל החזר על הורדות של תוכנה או רשיונות. כל המכירות הינן סופיות כאשר נעשה רישום לתוכנה, הפעלה ושימוש. על מקרים יוצאי דופן יש לקבל אישור לפני שתהליך ההחזר מאושר.
 6. החזרים ליצרן בלבד (החזרים ישירים): בשל מדיניות יצרנים, חלק מהפריטים שנמכרים באתר שלנו יכולים להיות מוחזרים רק בצורה ישירה ליצרן.על הלקוח ליצור קשר עם היצרן באופן ישיר על-מנת לדאוג לתהליך החזר המוצר. על הלקוח להיות מוכן לספק ליצרן את הפרטים הבאים: תאריך הרכישה, מספר סידורי, מספר היצרן על החלק המדובר.

הנחות ומבצעים

 1. החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תציע מדי פעם מבצעים והנחות לזמן מוגבל עבור משתמשי האתר. המבצעים וההנחות יכולים להיות באמצעות הוזלת עלויות ושוברים (קופונים).
 2. במקרה של הנפקת שוברים (קופונים) מובהר כי:
  1. ניתן להשתמש בכל שובר (קופון) רק במלואו ובפעם אחת.
  2. ניתן לממש שובר (קופון) אחד בכל הזמנה ללא כפל מבצעים.
  3. לא ניתן לשלם על משלוח באמצעות שובר (קופון).
  4. לא ניתן להשתמש בשובר (קופון) לאחר שפג תוקפו.
  5. ההנחה תוצג בעמוד התשלום לאחר הקלדת מספר השובר (קופון).
  6. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל מבצע והנחה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

קניין רוחני

 1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, קוד תוכנה, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב הם קניינה של האתר והחברה והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, לפרסם ולשווק תוכן, מידע וסודות מסחריים מהאתר ושל החברה.
 3. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, לשווק ולפרסם את התכנים המוצגים באתר בפעולה עקיפה / ישירה ללא אישור מפורש של חברת וירטואל גרפיטי ישראל בע”מ. פעולות אלה ללא אישור מהוות הפרה ופגיעה בקניין הרוחני של החברה.

אנו מודים לכם על ההזדמנות ומצפים להעניק לכם שירות חווייתי, יעיל ואמין.

ט.ל.ח